Mountainbikekørsel

 

 

Vigtigt! Pr. 1/4-2017 reguleres priserne som følger:

Årskort for ryttere over 18 år koster 760 kr., og for ryttere under 18 år 380 kr.
Et dagsgæstekort koster 70 kr. for ryttere over 18 år og 35 kr. for ryttere under 18 år.
Bådret - Årskort: 790 kr.
Øvrige priser ændres ikke.

--------------------------------------------

Vigtigt - hvert år fra d. 16. maj til og med d. 22. maj er mountainbikekørsel ikke tilladt på de to spor henh. Grydebjerg Skov og Bromme Plantage.

Bemærk i øvrigt, at det i Stiftelsens øvrige skove aldrig er tilladt at køre udenfor veje og stier.

 

NYT! I vores Netbutik er der nu mulighed for at løse dagsgæstekort uden medlemsskab af de to nedennævnte klubber.

Det er også muligt at benytte MobilePay - læs mere her.

Mountainbike er en hastigt voksende motionsform. Vi oplever i disse år, at der i stigende grad køres overalt i vore skove. Det er til stor gene for vildtet og ødelægger ofte oplevelsen af skovidyl for skovens øvrige brugere.
 
Færdsel på mountainbike uden for skovvejene er forbudt i henhold til lovgivningen, og vil kunne straffes med bøde.
 
Stiftelsen Sorø Akademi har i et forsøg på at imødekomme såvel mountainbikere som skovens øvrige brugere indrettet to spor, som må benyttes af medlemmer af enten Slagelse Mountainbike Klub (www.slagelsemtb.dk) eller Sorø Bicycle Klub (http://sorø-bc.dk/). Det ene spor er beliggende i Grydebjerg Skov og det andet i Bromme Plantage. Ønsker du at benytte sporene må du melde dig ind i en af de to klubber, som har betalingsaftale med Stiftelsen. Ved medlemsskab vil du få udleveret en identifikationsplade til din cykel. Ønsker du derimod kun enkelte gange at køre på sporene, er det muligt at løse et dagsgæstekort i vores netbutik.
 
Der foretages stikprøvekontrol på sporene og uautoriseret brug vil kunne medføre politianmeldelse.

Her kan læses en artikel om baggrunden for anlæggelse af de nye stier til mountainbikekørsel.
 
Kort over mountainbikeruten i Grydebjerg Skov og i Bromme Plantage.