Sorø Ny Kirkegård

I lighed med andre købstadskirker viste der sig også i Sorø et behov for en udvidelse af den gamle kirkegård ved Klosterkirken.

Flere forsøgte sig fra 1864 og frem med forslag til en udvidelse og omlægning af den eksisterende kirkegård.

Planerne viste sig for vanskeligt gennemførlige: Kirkegården var i stil med øvrige købstadskirkegårde blevet indeklemt mellem byggeri og veje. Eneste mulighed var at finde et egnet areal til anlæg af en "Assistenskirkegård". Det var imidlertid ikke så ligetil. Adskillige planer har været forelagt og er blevet forkastet, men i 1904 blev arealet fundet i samarbejde mellem landinspektør Dedenroth og Landskabsgartner Glæsel.

Ny Kirkegård er udformet som store lukkede gravgårde omgivet af høje avnbøghække. En gennemgående hovedakse binder hele anlægget sammen.
Kirkegården stod færdig i 1905, og første begravelse blev foretaget i november 1906.
Kirkegården er anlagt ca. 1 km. NØ for Klosterkirken for enden af Absalonsgade.

 

 

 

Gravstedstyper på Sorø Ny Kirkegård

Kistegravsteder med 1, 2 og 3 pladser
Kister i græs, med eller uden mindeplade
Urnegravsteder, både enkelte og dobbelte
Fællesplæner for urner med eller uden mindeplade.
 

Gravstedstypernes placering på kirkegården

Afd. 1, 2, 4 og 5 er kistegravsteder  med 1, 2, og 3 pladser. Nyt gravsted kan vælges i afd. 2.
Afd. 3 er urne- og kistegravsteder. Kistegravstederne omlægges efter sløjfning til urnegravsteder.
Afd. 6, 7, 8, 9 og 10 er kistegravsteder omkranset af plæne eller mindeplader i græs.
Afd. 9 er desuden  fællesplæne for kister uden mindeplader.
Afd. 10-UF er  fællesplæne for urner uden mindeplade.
Afd. 11-F er kendt fællesplæne med mindeplade for urner