Stiftelsen Sorø Akademis skema til ”Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.