Litteratur om Suserup Skov

Herunder er samlet forskellig litteratur om Suserup Skov, som forskningsrapporter, artikler mv.

 

Artikler:

 

Morten Christensen, Jens Emborg, Anders Busse Nielsen
The forest cycle of Suserup Skov – revisited and revised

 

Jens Emborg
Interactions between Vegetation and Soil in a Near-natural Temperate Deciduous Forest

 

Jens Emborg, Morten Christensen, Jacob Heilmann-Clausen
The structure of Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark

 

Jens Emborg, Katrine Hahn
Naturskoven som inspiration for skovdyrkningen


Jens Emborg, Jacob Heilmann-Clausen
The structure of Suserup Skov, 2002. The first re-measurement of a long-term permanent plot study of forest dynamics started in 1992


Jens Emborg, Morten Christensen, Jacob Heilmann-Clausen
The structural dynamics of Suserup Skov, a near-natural temperate deciduous forest in Denmark

 

Bo Fritzbøger, Jens Emborg
Landscape History of the Deciduous Forest Suserup Skov, Denmark, before 1925

 

Shaaban Ghalandarayeshi, Thomas Nord-Larsen, Vivian Kvist Johannsen, Jørgen Bo Larsen
Spatial patterns of tree species in Suserup Skov - a semi-natural forest in Denmark

 

Panu Halme
The effects of habitat degradation on metacommunity structure of wood-inhabiting fungi in European beech forests

 

Jacob Heilmann-Clausen
A gradient analysis of communities of macrofungi and slime moulds on decaying beech logs

 

Jacob Heilmann-Clausen
Communities of wood-inhabiting  bryophytes and fungi on dead beech logs in Europe – reflecting substrate quality or shaped by climate and forest conditions?

 

Jacob Heilmann-Clausen, Richard H. W. Bradshaw, Jens Emborg m.fl.
The history and present conditions of Suserup Skov – a nemoral, deciduous forest reserve in a cultural landscape

 

Jacob Heilmann-Clausen, Morten Christensen
Does size matter? - On the importance of various dead wood fractions for fungal diversity in Danish beech forests

 

Jacob Heilmann-Clausen, Morten Christensen
Fungal diversity on decaying beech logs

 

Jacob Heilmann-Clausen, Morten Christensen
Wood-inhabiting macrofungi in Danish beech-forests

 

J. Bo Larsen, Kathrine Hahn, Jens Emborg
Forest reserve studies as inspiration for sustainable forest management – Lessons learned from Suserup Skov in Denmark

 

Ole Martin
Smældere (Coleoptera, Elateridae) fra gammel løvskov i Danmark

 

P. Ódor, Klaas van Dort, Erik Aude m.fl.
Diversity and composition of dead wood inhabiting bryophyte communities in European beech forests

 

P. Ódor, Jacob Heilmann-Clausen, M. Christensen m.fl.
Diversity of dead wood inhabiting fungi and bryophytes in semi-natural beech forests in Europe

 

Lars Vesterdal
Soil carbon stocks in Suserup Forest

 

Lars Vesterdal, Morten Christensen
The Carbon Pools in a Danish Semi-Natural Forest 

 

Rapporter:

 

Niels Ahlefeldt Hansen, Louis A. Hansen
En artsoversigt fra Suserup Laboratoriet, perioden 1976-1955

 

Julie Harboe Brønnum
Naturtilstanden i et udvalgt skovområde i Svanninge Bjerge sammenlignet med er referenceområde belyst ved forekomsten af biller

 

Danmarks Naturskove - Rapport fra symposium på Aarhus Universitet d. 28. marts 1992

 

Jon Feilberg
Skovvegetation i Tystrup-Bavelse området

 

Helle S. Hellesten, Rikke Margrethe Closter, Camilla Wamberg
Fungaen på egestammer i tre nedbrydningsstadier

 

Suserup Skov 1992 - feltstationsrapport

 

 

Publikationer:

 

Jens Emborg
Suserupmødet 1993

 

Jens Emborg, Katrine Hann, Morten Christensen
Urørt skov i Danmark - status for forskning og forvaltning

 

Katrine Hahn, Jens Emborg
Suserup Skov - Structures and processes in a temperate, deciduous forest reserve
(kan lånes på danske biblioteker)

 

Miljø- og Energiministeriet, Skov og Naturstyrelsen
Projekt Bynatur - 1997

 

Anna Mærsk Møller
Helhedsplan for Kongskildeområdet

 

Børge Rasmussen
Et liv i skoven

 

Karsten Raulund-Rasmusssen
Suserup Skov - Soil Sampling - Indication of Impact

 

Flemming Rune
Biodiversitet i dyrket skov

 


Blandet:

 

Ansøgning til Suserup udvalget - 9.december 2014

 

J. E. Bruun
Notat om Suserup Skov

 

Erik Dahl
The impact of Ash dieback on Fraxinus excelsior and associated biodiversity

 

Foto  - Sarouws Minde – Suserup Lystskov

Foto  - Sarouws Minde

 

Jørgen Bo Larsen
Suserup Forest - 20 years of research

 

Marie Frederikke Nielsen, f. 1902 - slægtstavle

 

Suserup Skov - kortbilag

 

Suserup Skov – Videnskabelig fredning