BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

SKOVARBEJDER TIL STIFTELSEN SORØ AKADEMI SØGES

Stiftelsen Sorø Akademi, Vindelbro Skovpart, søger en velkvalificeret skovarbejder. Ansættelse kan påregnes snarest muligt.

Stiftelsen Sorø Akademi ejer i alt ca. 3400 ha. skov, hvor arealdriften af ca. 1500 ha. varetages af Vindelbro skovpart. Beskæftigelsen vil bestå af alt forefaldende skovarbejde s.s. skovning, plantning, kulturarbejder m.v. Der kan endvidere forekomme kortere perioder med traktorførerarbejde. Det vil typisk dreje sig om udslæbning med tang og spil, sprøjtning, gødskning, græsslåning, juletræspakning, udkørsel juletræer/pyntegrønt og andet. Erhvervet sprøjtecertifikat vil være en fordel. Der kan i kortere spidsbelastningsperioder forekomme overarbejde, der forsøges afspadseret senere.

Vindelbro Skovpart varetager, ud over ovennævnte arealdrift, distriktets maskingarage. For nuværende beskæftiges 2 traktorførere, en halvtids skovarbejder/halvtids maskinfører samt lejlighedsvis diverse elever. Skovparten har værksted og skovpartsrum på St. Ladegaardsvej 4, 4180 Sorø.

En velkvalificeret ansøger kan påregne fast ansættelse. Løn og ansættelsesvilkår vil ske på baggrund af overenskomst for skovbrug mellem SALA og 3F, samt indgået lokalaftale.

Henvendelse vedr. jobbet samt skriftlig ansøgning med oplysning om erfaring og tidligere beskæftigelse, bedes rettet til skf. Stig Egede Hansen snarest, på nedenstående adresse.
Ansøgninger modtaget senere end 15. oktober kan ikke forventes at komme i betragtning.


STIFTELSEN SORØ AKADEMI
VINDELBRO SKOVPART
"VINDELBROHUS" Ringstedvej 40, 4180 Sorø
Tlf.: 57834076 Mobiltlf.: 23249076 E-Mail: seh@stiftsor.dk

 

Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok