BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv
Mindesten over faldne soranere i de to slesvigske krige 1848-50 og 1864
Mindesten over faldne soranere i de to slesvigske krige 1848-50 og 1864

Mindesten over faldne soranere i de to slesvigske krige 1848-50 og 1864

Afsløret 15. september 1901. Givet af Soransk Samfund.

Forsiden:
DU DER PAA VEJEN
FRA YNGLING TIL MAND
HER SKAL MINDES
DE FALDNE SOLDATER
SORANERE VARE DE
OG KAMMERATER
SOM GIK I DØDEN
FOR DERES LAND


Teksten på stenen er forfattet af Otto Borchsenius (S1863), som blandt meget andet også skrev den kendte Sorøsang ”Der står et træ ved gymnasiets port”.
Billedhuggeren Ludvig Brandstrup (R1878) har udhugget inskriptionen.

På bagsiden står de faldnes navne:
N. Voigt H. Schau
J. F. Lund C. L. Barner
C. F. Schlegel L. M. Bruun
A. F. W. Toxwerdt
C. M. C. Hassenfeldt
A. W. Barner S. Rasmussen
J. C. Baron Dirckinck-Holmfeld
C. U. S. v. Deurs