BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Meddelelser

På denne side offentliggøres forskellig nyheder og meddelelser om Stiftelsen og dens virksomhed.

Stiftelsens arealer, skoler og Coronatid

Stiftelsens arealer, skoler og Coronatid

Stiftelsen har konstateret, at flere af skolerne (og børnehaverne) i Sorø Kommune har fulgt opfordringen til at henlægge undervisningen udendørs. Dette har betydet, at flere lærere har fået øje på Stiftelsens bynære arealer, og har henvendt sig for at høre om mulighederne for at benytte dem.
Stiftelsen griber gerne denne mulighed for at hjælpe (i det omfang det kan indpasses) men beder til at den ansvarlige arrangør henvender sig til arealansvarlige skovfoged, for godkendelse af opholdsstedet. De arealansvarlige fremgår af vedlagte kort - se her.
Også i Akademihaven er skoler og børnehaver som vanligt velkomne til spontane gåture, men hvis der ønskes længere ophold og aktiviteter, beder vi om, at der sendes en ansøgning til Helle Heuck Egede, hhe@stiftsor.dk. Ansøgningsblanket findes på hjemmesiden https://www.stiftsor.dk/friluftsaktiviteter/arealudlejning/oevelser-lejrslagning-mv/
Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at i Akademihaven må der ikke plukkes blomster, og buske må ikke bruges som legeredskaber.
For almindelig færdsel og ture af kortere varighed, er der ikke ændret på de sædvanlige regler for øvelsesaktiviteter.
Stiftelsens tilbud gælder kun så længe ovennævnte regler om udendørs undervisning er gældende.

Ridning i Bromme Skov

Ridning i Bromme Skov

Nye retningslinier vedr. ridning i Bromme Skov. Kort med indtegnede ridestier kan hentes her.

Samtidig gøres opmærksom på, at ridning i grusgraven ikke er tilladt.

 

 

MTB kørsel uønsket i Suserup Skov!

MTB kørsel uønsket i Suserup Skov!

Suserup Skov er et unikt stykke skov – enestående for det nordvesteuropæiske lavland. Skoven henligger urørt, og administreres af Stiftelsen Sorø Akademi og et udvalg, som sammen koordinerer de videnskabelige aktiviteter og den forskning, der foregår i skoven. Urørt skov betyder, at skoven passer sig selv. Træer ligger, hvor de nu engang er faldet. Der ryddes ikke op og gøres tilgængeligt, som i en konventionel dyrket skov. Det betyder også, at færdsel i Suserup Skov sker på skovens præmisser. Der er lavet en såkaldt trampesti, som til gengæld fører rundt i hele skoven. Man må ikke gå uden for denne sti. Større grupper skal søge om tilladelse til besøg.

Det giver derfor også sig selv, at færdsel på MTB under ingen omstændigheder er foreneligt med en naturskov, hvor der ikke må fjernes stammer, som ligger på tværs af trampestien eller køres uden for stien.

Færdsel på MTB er kun tilladt i Grydebjerg Skov og Bromme Plantage.

 

 

Restaurering af Sorø Klosterkirke

Restaurering af Sorø Klosterkirke

Det er et omfattende restaureringsprojekt, der venter i Sorø. Udskiftning og reparation af kirkens tag og restaurering af kalkmalerier skal bidrage til at sikre kirkens store kulturhistoriske værdi for eftertiden – og glæde de mange kirkebrugere.
Læs hele pressemeddelelsen her.

Klik her og få et overblik over kirkens historie, samt de nu påtænkte arbejder ved den forestående renovering.