BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Naturfagsbygningen

Naturfagsbygningen, som i dag bruges af skolen til undervisningslokaler, blev oprindelig bygget til et andet formål, nemlig som museum, hvorfor bygningen i mange år blevet omtalt som Museumsbygningen.

Naturfagsbygningen
Optakten til Musumsbygningens opførelse

Optakten til Musumsbygningens opførelse

Da Akademiets hovedbygning brændte i 1813 gik en stor del af samlingerne tabt. Hovedbygningen blev genopført og indviet i 1827, og samtidig begyndte gaverne at strømme til skolen til genopbygning af de forskellige samlinger. Genopbygningen af bogbestanden er omtalt under "Biblioteket", men også andre samlinger kom til skolen, herunder især Hauchs Physiske Cabinet, som kongen havde købt og skænket til skolen. Denne samling blev opstillet i Hovedbygningen på Beletage (1. sal) sammen med de naturhistoriske, etnografiske og historiske genstande. Hauchs samling blev efterhånden fortrængt fra Hovedbygningen og istedet opstillede man store skabe på gangene, som kunne huse bl.a. samlingen af udstoppede dyr.

Museumsbygningen

Museumsbygningen

Mængden af genstande voksede og efterhånden blev pladsen på gangene for trang. Behovet for et sted, hvor disse samlinger kunne udstilles blev stadig større. Ved finansloven 1898/99 blev bevilget et beløb på 10.000 kr., som første del af ialt 44.000 kr. til opførelse af en bygning, der kunne huse samlingerne. Byggeriet blev sat i gang og den 1. juni 1901 kunne Museumsbygningen tages i brug - til at begynde med var der gratis adgang hver søndag kl. 15-17 i perioden 1. juni til 31. august. Perioden ændredes i 1902 til 15. april til 15. oktober efter der har været stor tilstrømning - nogle dage med op til 1200 besøgende! Hauchs Physiske Cabinet fik også til huse i Museumsbygningen.

Tiden efter museumsfunktionen

Som årene gik steg behovet for flere lokaler til undervisning i biologi, fysik og kemi, og derfor opstod idéen om at flytte samlingerne over på Vænget. Kostafdelingen for de yngste drenge på Vænget var lukket og lokalerne stod tomme. Derfor begyndte man i 1976 at flytte samlingerne ud af Naturfagsbygningen, som Museumsbygningen nu hed. Samlingerne stod udstillet på Vænget i de næste 20 år, men omkring 1994 besluttede man, at der ikke længere skulle være museumsvirksomhed på Sorø Akademi. Samlingerne blev pakket ned. Dog ikke Hauchs Physiske samling. I 2005 kunne man med store donationer fra forskellige fonde, indvie Hauchs Physiske Cabinet på Vænget.

Efter flytningen af samlingerne i 1976 kunne bygningen bruges fuldt ud til undervisning i biologi, fysik og kemi. Husets indretning var dog ikke optimalt ift. undervisning af de stadig større klassekvotienter. Der var flere mindre klasseværelser, og adskillige små kontorer og møderum. Behovet for at forbedre faciliteterne voksede og med opførelsen af Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter (indviet i 2009) var turen endelig kommet til Naturfagsbygningen. Bygningen blev lukket ned i et år, hvor man fjernede vægge og optimerede adgangsforholdene for gangbesværede. Der blev lavet en ny stor indgang midt i byningen med stor trappe til 1. sal. Der blev installeret elevator og etableret toiletfaciliteter i kælderen. I dag rummer bygningen fire store undervisningslokaler, tre mindre grupperum, et laboratorium og et værksted. Som noget nyt blev i 2019 indrettet et Foodlab - fødevarelaboratorium, hvor eleverne kan undersøge fødevarers indhold, biokemiske processer og effekterne af den måde, vi vælger at tilberede eller producere på.