BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Restaurering af kirken

Se film fra genindvielsen her

Hvorfor har man flyttet indgangen til kirken?

Hvorfor har man flyttet indgangen til kirken?

Læs om hvordan kirkens facade har ændret sig gennem tiden og begrundelserne for at føre indgangspartiet tilbage til sit oprindelse udseende i forbindelse med det store restaureringsprojekt 2019-2022 - link kommer snarest.

Film om restaureringen af kirkens udsmykning, bl.a. Skjoldefrisen

Filmen følger konservatorernes arbejde med at restaurere kalkmalerierne på vægge og i hvælv og viser de afrensningsmetoder og materialer, der anvendes for at opnå et smukt og farvestærkt resultat.
Filmen er produceret af A Storyteller.

Film om restaureringen af kirkens udsmykning, bl.a. Skjoldefrisen

Da klosterkirken blødte - et uforudset drama under restaureringen

Under restaureringen af Sorø Klosterkirke stabiliserede man bygningen vha. lange stag, der bores ind i de tykke mure. Dette arbejde førte i marts 2020 til lidt af et drama, da der ved en boring trængte rødt vand ind i en helt nymalet del af kirken.
Se lille film om den uheldige episode her: https://youtu.be/0STqIUy6V7s

Søndag d. 16. august 2020 viste TV2 Øst en 8 minutter lang reportage om restaureringsarbejdet på kirken. Reportagen ligger desuden på tv-stationens hjemmeside, hvor man også kan finde første afsnit af serien, der omhandler restaureringsarbejdet i 2019. Reportageserien har titlen "Ny kulør på klosterkirken".

Produceret af Topsøe Medier 11. august 2020.

Udgravningsarbejde i kirken

Undervejs i restaureringsarbejdet med istandsættelse af indvendige overflader, nye installationer, rørføring mv. pågik en meget spændende udgravning inde i kirken. Formålet med udgravningen, som udførtes af Nationalmuseet, havde til formål at påvise spor af forgængeren til den stående klosterkirke. Man ved fra skriftlige kilder, at der omkring 1140 blev opført en kirke i tilknytning til et benediktinerkloster. På trods af adskillige arkæologiske undersøgelser på Akademigrunden, er resterne af denne kirke aldrig blevet påtruffet. Bygningsarkæologiske analyser, udført af arkæolog Thomas Bertelsen af den stående kirke, har senest antydet, at forgængeren skulle søges under skibet, tilsvarende omstændighederne i flere andre store danske middelalderkirker. Af den nedlagte kirke kunne eventuelt påtræffes fysiske rester i form af fundamenter og murværk foruden stenspor. Alt det man gravede op, jord, murbrokker mv., blev fyldt i kasser og kørt udenfor til en soldeplads. Her blev kassernes indhold tømt ud i en stor si, så arkæologerne kunne rense indholdet og sortere interessante objekter fra. Efter endt udgravning blev udgravningsfeltet genopfyldt.

Udgravningsarbejde i kirken
Udgravningsarbejde i kirken
Udgravningsarbejde i kirken
Udgravningsarbejde i kirken
Udgravningsarbejde i kirken
Udgravningsarbejde i kirken
Udgravningsarbejde i kirken

Udgravningen af kirkegulvet afslørede spændende fund

Under udgravningen af kirkegulvet i Sorø Klosterkirke er der gjort forskellige fund. Et af dem er et stykke af en flise med mønster og glasur. Flisen er fra middelalderen, muligvis fra 1300-tallet.

Hør kirkekonsulent og arkæolog Henriette Rensbro forklare om et af fundene: https://youtu.be/Gm7SupRJ_J8

Produceret af Topsøe Medier august 2020.

Sorø Klosterkirke gennemgik i årene 2019-2022 er stor restaurering såvel indvendig som udvendig. Restaureringsprojektet blev muligt via private midler - læs pressemeddelelsen her

Klosterkirken har undergået en del forandringer og restaureringer gennem tiden, hvoraf den seneste større kan henføres til 1870’erne, hvor datidens store restaurator Jacob Kornerup restaurerede den berømte Skjoldefrise og udførte de markante dekorationer af kirkerummet, som er unikke for Sorø Klosterkirke.
Følgende større arbejder blev gennemført 2019-2022:
• Udskiftning af den ene halvdel af blytaget.
• Restaurering af kirkens indvendige væg- og loftoverflader inklusive dekorationer.
• Eftergang af kirkens konstruktive forhold – statik.
• Renovering af el og varmeinstallationer.
• Ændring af kirkens indgangsparti og adgangsforhold.
• En række funktionelle forhold i kirken.

Arbejderne fordrede anvendelse af en række specialuddannede håndværkere og fagfolk fra ind- og udland.

Film om renovering af blytag og kobberspir

Byens Tag & Facade var hovedentreprenør på den udvendige restaurering af blytage og kobberspir på Sorø Klosterkirke. Filmen fortæller om arbejdet og de erfaringer, man har gjort undervejs.

Film om renovering af blytag og kobberspir

Restaureringsprojektets forskellige faser dokumenteres bl.a. via små film produceret af fotograf Erik Skibsted.

Møde om brandsikkerheden

Møde om brandsikkerheden

Fremstilling af kalkmørtel

Fremstilling af kalkmørtel

Kalkmalerierne afrenses og repareres

Kalkmalerierne afrenses og repareres

Blytaget

Blytaget

Arbejdet på spiret

Arbejdet på spiret

Indblik i forskellige restaureringsopgaver

Indblik i forskellige restaureringsopgaver

Støbning af blytagpladerne

Støbning af blytagpladerne

Arbejdet i kirken

Arbejdet i kirken

Billedgalleri

Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri
Billedgalleri