Boligudlejning

Stiftelsen ejer og administrerer omkring 55 boliglejemål på landet og 40 lejemål centralt i Sorø by.
 
Ledige boliger, læs mere her - langt fra alle ledige lejemål når dog at blive annonceret her. Stiftelsen fører ikke en traditionel venteliste, men kigger på indkomne ansøgninger (½ år tilbage) idet vi forsøger at finde det rigtige match mellem ledige lejemål og boligansøgere. Så udfyld meget gerne ansøgningsskema via link nederst på denne side, også selv om der ikke umiddelbart ser ud til at være ledige lejemål.
 
Byhusene
 
Vore lejemål i byen er beliggende i Sorø centrum, i Søgade og på selve Akademigrunden. Samtlige lejemål er beliggende i smukke gamle bygninger i et enestående historisk miljø. Den altovervejende del af bylejemålene er gennemmoderniserede på nænsom vis. Huslejeniveauet er højt. Lejemålene er kendetegnet ved små eller ingen haver. Til gengæld har man Akademihaven lige uden for døren.
 
 
Lej huset

Trives I godt i et tæt gammelt bymiljø; er I ikke gangbesværede; ønsker I et unikt lejemål med charme og er I trætte af vedligehold af stort hus og have, så er vore byhuse som udgangspunkt helt sikkert noget for jer.
 
 
Skovhusene

 
Stiftelsen udlejer en række skovhuse i en radius af ca. 20 km. fra Sorø. Der er tale om tidligere medarbejderboliger, som groft taget falder i to kategorier: Tidligere skovfogedsteder på omkring 250 m2 med huslejenivau 9-11.000 kr/måned og tidligere skovløbersteder på typisk 110 m2 til et huslejeniveau på 6-9.000 kr/måned.
Vore skovhuse er af meget varierende standard, som dog generelt langsomt søges opgraderet. I må som oftest påregne et over gennemsnitligt varmeforbrug, og en vis vilje og evne til at bruge brænde er ofte en forudsætning for at undgå skuffede forventninger.

Afhængig af huslejeniveau og husets stand forventer vi, at I vil, og ikke mindst evner at deltage i husets løbende vedligehold. Typisk vil kalkning, maling af træværk, samt løbende småreparationer påhvile jer som lejer. Vi forventer også, at I respekterer, at der er andre brugere af skov og nærvedliggende arealer - f.eks. jægere. Endelig lægger vi vægt på, at I har ordenssans, og bidrager til, at vore huse med deres ofte helt unikke beliggenhed til stadighed pynter i landskabet.
 
Ansøgningsskema

Passer ovenstående på jer, og er I boligsøgende så prøv at udfylde vores online-formular, som man kan finde her.