Skovbrug

Skovbruget er Stiftelsens væsentligste erhvervsgren. Skovbruget drives på fuldt kommercielle vilkår og beskæftiger ca. 18 fuldtidsansatte.

I alt dækker skovene med tilhørende søer, enge, moser m.m. et areal på 4.300 ha (se kort over arealerne). Dét med skov bevoksede areal udgør ca. 3.400 ha.

Sorø skovene er kendt for sine gode vækstbetingelser for bøg. Det har Stiftelsen gennem århundreder udnyttet til at frembringe kvalitets bøgestammer til bl.a. møbelindustrien. Ofte lader dette sig gøre uden plantning, idet let bearbejdning af jorden kombineret med passende lystilgang til skovbunden resulterer i villig selvforyngelse af bøgen. Jordbund og dyrkningssystem ("hurtig" omdrift) gør, at det eftertragtede lyse bøgeved frembringes hyppigere end de fleste andre steder.
 
Fordeling af træarter

Som det ses af træartsfordelingen dyrkes også andre træarter. Efter orkanen den 3. december 1999 er Stiftelsens skovbrug på vej til i endnu højere grad at blive et løvtræskovbrug med en af landets højeste andele af løvtræ. Vort varemærke er et intensivt skovbrug med frembringelse af kvalitetsløvtræ som målsætning. Se salg af råtræ.

Stiftelsen producerer også juletræer og pyntegrønt.
Stiftelsen ejer den internationalt kendte naturskov "Suserup skov"