Meddelelser

Fra d. 16. maj til og med d. 22. maj er mountainbikekørsel ikke tilladt på de to spor henh. Grydebjerg Skov og Bromme Plantage.

-------------------------------

Prisregulering på ridetegn og bådret pr. 1/4

-------------------------------

Nyt! - Film med 3D-scanning af Sorø Klosterkirke

-------------------------------

Ridetegn på mobiltelefonen

Om Stiftelsen Sorø Akademi

Stiftelsen Sorø Akademi er en privat erhvervsdrivende fond.

Stiftelsens hovedformål er at drive Sorø Akademis Skole samt at varetage Stiftelsens forpligtelser som ejer af Sorø Klosterkirke og de dertil hørende to kirkegårde.

I  forbindelse hermed påhviler det Stiftelsen:

  • at drive Akademihaven, Idrætsanlægget og Sorø Akademis Bibliotek m.v.
  • at vedligeholde og bevare Stiftelsens fredede og bevaringsværdige bygninger til eller forbeholdt særlige formål
  • at sikre helheden af Akademihaven og de omgivende naturområder m.v.
  • at bevare godset som en samlet ejendom og som led i det omgivende miljø og at værne om stedets særpræg og om de historiske og kulturelle minder


Stiftelsen kan for at fremme disse formål yde støtte til institutioner og foreninger m.v.