Kirkegårde

Stiftelsen Sorø Akademi ejer og varetager driften af de to kirkegårde i Sorø.
Gammel Kirkegård er beliggende ved Klosterkirken og er anlagt i 1100-tallet.
Ny Kirkegård ligger ca. 1 km. NØ for Klosterkirken og er fra starten af 1900-tallet - se kort: