Sorø Gammel Kirkegård

En af landets ældste stadig ibrugværende kirkegårde anlagt i forbindelse med klosterbyggeriet i sidste halvdel af 1100 tallet.
Det kan undre at kirkegården blev lagt nord for klosteret og kirken, hvilket var usædvanligt for et cistercienserkloster. Efter klosterplanens udvikling var og blev det ikke muligt at finde andre placeringer inden for klostermuren.
Behovet for en udvidelse blev aktuel i begyndelsen af år 1800, arealet blev udvidet med tre gange det oprindelige.
I perioden 1940 - 1944 blev kirkegården omlagt. Veje og stier blev rettet ud og hele området blev strammet op for et nemmere vedligehold. På kirkegården finder man gravsten som rent stiltypisk repræsenterer forskellige tidsperioder, og gravminder over digtere og kulturpersoner fra første halvdel af 1800-tallet, "den såkaldte guldalder," bl.a. digteren B.S. Ingemann.

En lille folder med plan over kirkegården og beskrivelse af et antal gravminder ligger fremme i Klosterkirken.

 

 

 

Gravstedstyper på Gammel Kirkegård

Kistegravsteder omkranset af hæk med 1, 2 og 3 pladser
Urnegravsteder
Fællesplæner for urner med eller uden  mindeplader.

Gravstedstypernes placering på kirkegården

Område 1 er kendt fællesplæne for urner
Område 2 er  fællesplæne for urner uden mindeplader
Øvrige gravsteder er blandet urne- og kistegravsteder.