BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Sorø Gammel Kirkegård

En af landets ældste stadig ibrugværende kirkegårde anlagt i forbindelse med klosterbyggeriet i sidste halvdel af 1100 tallet.
Det kan undre at kirkegården blev lagt nord for klosteret og kirken, hvilket var usædvanligt for et cistercienserkloster. Efter klosterplanens udvikling var og blev det ikke muligt at finde andre placeringer inden for klostermuren.

Behovet for en udvidelse blev aktuel i begyndelsen af år 1800, arealet blev udvidet med tre gange det oprindelige. I perioden 1940-1944 blev kirkegården omlagt. Veje og stier blev rettet ud og hele området blev strammet op for et nemmere vedligehold. På kirkegården finder man gravsten som rent stiltypisk repræsenterer forskellige tidsperioder, og gravminder over digtere og kulturpersoner fra første halvdel af 1800-tallet, "den såkaldte guldalder," bl.a. digteren B.S. Ingemann.

En lille folder med plan over kirkegården og beskrivelse af et antal gravminder ligger fremme i Klosterkirken.

Sorø Gammel Kirkegård
Sorø Gammel Kirkegård
Sorø Gammel Kirkegård
Sorø Gammel Kirkegård
Sorø Gammel Kirkegård
Sorø Gammel Kirkegård
Sorø Gammel Kirkegård
Klik på kortet for at forstørre
Gravminder

Gravminder

Sorø Museum/Museum Vestsjælland har udarbejdet en liste over gravminder på kirkegården. Af listen fremgår, hvem der er begravet og begrundelsen for at bevare gravstedet. Det kan eks. være om det drejer sig om en fortjenstfuld person, eller selve gravmindets udformning - se listen her.

Enkelte gravminder er flyttet fra deres oprindelige plads og nu opstillet på plænen med bevaringsværdige gravsten. Se markering på kortet til venstre.

 

Sorø Klosterkirkes Kapel

Sorø Klosterkirkes Kapel

Ved Sorø Gammel Kirkegård ligger også Sorø Klosterkirkes kapel. Kapellet fungerer også som klokketårn. Bygningen, som er opført 1863-64, er tegnet af (Hans) Christian Hansen. Kirkegården blev renoveret i de år, hvorunder den nordlige indgangsport blev sløjfet og kapellet bygget i stedet. Igennem mange år havde man savnet et ligkapel i byen, og kirkens klokker havde været hengemt i en klokkestabel i kirkens nordre korsfløjs nordside, efter at klokkespiret i kirkens korsskæring var blevet taget ned. Man valgte derfor at få opført en bygning, som kunne opfylde begge formål. Bygningen er i røde mursten med skifertag.

Kapellet er bygget efter græsk-byzantisk inspiration, korsformen, og har et klokketårn i midten og mindre sidebygninger på hver side. Indgangen til kapellet er fra kirkegårdssiden. På modsatte side, mod parkeringspladsen er en femkantet udbygning, hvori trappen op til klokkerne er placeret.

Arkitekten Christian Hansen er også kendt for at have tegnet universitetet i Athen, Kommunehospitalet og Zoologisk Museum i Købehavn.