BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Hvem var Hauch?

Hvem var Hauch?

A.W. (Adam Wilhelm) Hauch, født i 1755 i København, startede tidligt en militær løbebane, der afslørede hans organisatoriske evner og stabile karakter, og det banede vejen for en strålende karriere ved det kongelige hof. I 1782 Kammerherre, 1783 Staldmester osv. Men i 1786 forlod han militæret og drog et par år efter på en længere udlandsrejse.

Formålet var at dyrke en brændende interesse for naturvidenskaben, ikke mindst fysikken og kemien. Han besøgte Europas førende forskere, og han opsøgte de kendteste instrumentmagere, og købte og bestilte fysikinstrumenter til brug for sin egen forskning og pædagogiske virksomhed. I 1789 vendte han hjem, for at blive chef for Stald-etaten. Og i Staldmestergården indrettede han sit videnskabelige laboratorium - Det physiske Cabinet. Han forskede og gav forelæsninger og udgav den første samlede fremstilling af fysikken på dansk i 1794. Men omkring århundredskiftet, efter at han blevet udnævnt til overhofmarskal, tog de mange hverv, han efterhånden var blevet pålagt, så meget af hans tid, at videnskabsdyrkningen nærmest standsede - dog aldrig helt.

Bogprojektet

Et stort projekt optog ham fortsat, nemlig udgivelsen af et kæmpe bogværk med beskrivelse af instrumentsamlingen med kobberstik af alle instrumenter og fyldige forklaringer på deres opbygning og brug. Kobberstikkene lå klar omkring 1811, men først i 1836 udkom de første to hefter af dette værk, resten nåede aldrig at blive trykt, da Hauch døde i 1838.

Bogprojektet
Bogprojektet
Bogprojektet

Hauchs Physiske Cabinet og Sorø Akademi

På grund af pengenød fandt Hauch det nødvendigt at sælge sin instrumentsamling til kong Frederik d. 6., der købte den i 1815 for en pæn sum, idet Hauch tillige sikrede sig at instrumenterne skulle forblive i Staldmestergården og kun han måtte benytte samlingen. Men i 1827 skænkede kongen med Hauchs billigelse samlingen til det genoprettede Akademi i Sorø, hvor A.W. Hauchs nevø, Carsten Hauch, var blevet ansat som lektor i fysik.