BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Historien bag

1586
Bibliotheca Academiae Soranaes historie er længere end skolens, idet det bibliotek, der brændte i 1813 indeholdt gamle munkebøger fra Cistercienserklosterets dage, dvs. før 1586.

1586
Bibliotekets historie begynder.

1623-1665
Chr. IV's Akademi og skole. Dét bibliotek, som knyttedes hertil, blev flyttet til det ridderlige Akademi i København i 1691. Om det senere kom tilbage, ved man ikke.

1747
Fr. V's Akademi oprettes og man modtager flere boggaver.

1754
Holbergs bogsamling modtages.

1813
Biblioteket brænder - samlingen (ca. 10.000 bind) går tabt.

1823
Man går straks i gang med at anskaffe et bibliotek - der bevilliges 2000 rigsdaler til opkøb af de nødvendigste værker - herefter bruges der 600 rigsdaler årligt til løbende bogkøb. Ud over dette blev der bevilliget ret store summer til ekstraordinære beløb til opkøb på auktioner.

1828
Johan von Bülow (elev på Sorø Akademi 1768-1771), ansat ved hoffet (1773-1793) Fr. VI's lærer, hofmarschal og rådgiver. Han testamenterer sin smukke bogsamling, forskellige kunstværker, oldsamling m.v. til Akademiet ca. 5000 bind foruden sin manuskriptsamling (registreret i "Registrant over Johan von Bülows manuskriptsamling. Sorø 1999") og en sjælden nodesamling (registreret i det internationale RISM-katalog). Det bevirker at biblioteket ofte får henvendelser fra hele verden om at få kopier af disse noder.

1846
Pastor Bastholms bogsamling købes.

1850
Bastholms håndbogssamling ca. 500 bind (står på trappen) tilfalder biblioteket. Den består af elementarværker, som han har splittet ad og indbundet med hvide blade til notater.

1871
Justitsråd Bangs Holbergsamling kommer til biblioteket.

1882
Ingemanns brevsamling (registreret i "Registrant over B.S. Ingemann og Lucie Ingemann, f. Mandix papirer og bøger i offentlige samlinger". Kbh. 1992). Samlingen er skænket af Ingemanns slægtninge.

ca. 1925-1930
Samlingen bliver registreret i et seddelkatalog efter DK5-systemet i et alfabetisk og systematisk katalog, som vi kender det i dag i det offentlige bibliotekssystem. Arbejdet bliver udført med assistance af Det Kongelige Bibliotek.

1982
Begynder den sidste fase. Der påbegyndes revision af bogbestanden, som anslås til at indeholde ca. 100.000 bind (svarende til 50.000-60.000 værker). DK-systemet bliver opdateret, dvs. at alle 100.000 bøger bliver efterset.

1996
Digitaliseringen begynder. Bøger som menes at være brugbare for elever og lærere skilles ud og anbringes i stuen (Uddannelsesbiblioteket), som i maj 2004 udgjorde 12.500 værker.

1999
En bibliotekar ansættes til at varetage Uddannelsesbiblioteket.

2004
Digitaliseringen af den store bogsamling er tæt på at være fuldendt. Lena Kristensen går på pension efter 22 år i aktiv tjeneste på biblioteket. Hans Trygve forlader også sin stilling som uddannelsesbibliotekar, og der ansættes en ny bibliotekar til at betjene begge biblioteker, dvs. halv tid som bibliotekar på Biblioteca Academiae Soranae og halv tid som bibliotekar på Uddannelsesbiblioteket.