BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Grusgravning

Det af Vestsjællands Amt udpegede regionale graveområde ved Bromme indbefatter en del af Stiftelsens arealer i Bromme Skov. En væsentlig del af Stiftelsens indtægter er de senere år kommet fra grusudvindingen i Bromme.

Stiftelsen har bortforpagtet retten til at udvinde grus til NCC, som udvinder nord for Kalundborgvej. Materialerne afregnes til Stiftelsen efter udvundet mængde. Grusudvindingen forventes at fortsættes mindst 10 år frem.

Når grusudvindingen på arealerne er tilendebragt skal de i henhold til regionplanen overgå til rekreative områder. En stor del af arealet vil blive søflade. Stiftelsen har endnu ikke taget konkret stilling til den fremtidige anvendelse.