BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Suserup Skov

Suserup skov er en meget smukt beliggende naturskov på skrænten ned mod Tystrup sø.

Suserup skov har helt tilbage fra det tidspunkt, hvor der i andre skove påbegyndtes en mere intensiv skovdyrkning, haft en særlig status - først som lystskov og senere fra 1920 som egentlig urørt skov. Stiftelsen har herigennem bibeholdt et lille stykke næsten urørt skov, som i dag er enestående for det nordvesteuropæiske lavland.

De meget gamle træer, det døde ved og de mange forskellige arter og aldre på træer, der findes i skoven, giver levemuligheder for en lang række arter, som er sjældne andre steder. Hertil kommer, at der i skoven er enestående muligheder for at studere den dynamik, som udspiller sig arterne imellem i den urørte skov på vore breddegrader.

Suserup Skov

Suserupudvalget

Skoven administreres under vejledning fra et udvalg, der er nedsat for at rådgive og hjælpe ejeren Stiftelsen Sorø Akademi med en videnskabelig velfunderet administration af den unikke naturskov.

Suserupudvalget koordinerer de videnskabelige aktiviteter i skoven, og er det samlende omdrejningspunkt for forskning i skoven. Alle forskningsaktiviteter skal derfor godkendes af udvalget via fremsendelse af beskrivende ansøgning til Stiftelsen Sorø Akademi.

Medlemmer af udvalget er:

Begrænsninger for færdsel i skoven

Skoven er 19 ha. Der er af hensyn til den forskning, som foregår i skoven kun adgang til skoven ad en trampesti, som til gengæld fører rundt i hele skoven. Adgang med større grupper kræver særlig tilladelse (ansøgning udfyldes her), og denne tilladelse vil kun blive givet, hvis besøget har et særligt fagligt indhold.

Færdsel i skoven, som ikke er helt ufarlig grundet mange gamle træer, foregår på egen risiko.

Suserup Skov

Biolog Jacob Heilmann-Clausen tager med på en tur i Suserup Skov og fortæller om hvordan en skov ser ud, hvis den får lov til at udvikle sig helt naturligt.

Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.
Yderligere information findes under Cookies
Ok