BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Landbrug

Stiftelsen ejer de to hovedgårde Mørup ved Fjenneslev (248 ha) og Nordruplund nord for Slagelse (245 ha). De to ejendomme er bortforpagtede inkl. bygninger og drives med planteavl.
 
Herudover har Stiftelsen ca. 50 ha spredte landbrugsarealer, som drives af en række forpagtere i traditionel og økologisk planteavl.
 
Den overvejende del af Stiftelsens 120 ha eng og græsarealer afgræsses med kreaturer. Enkelte er under tilgroning medens andre drives i samarbejde med bl.a. Sorø Kodriverlaug, som naturplejeprojekter. Det sidste gælder f.eks. dele af Flomengene og Bimosen i Sorø Sønderskov.

De nævnte landbrugsarealer er resterne af Stiftelsens fordum meget store landbrugsbesiddelser, som omkring reformationen i 1536 udgjorde ca. 100.000 ha. Af det oprindelige klostergods er der faktisk intet landbrugsjord tilbage, idet de to nuværende hovedgårde er tilkøbte ejendomme omkring 1815.