BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Erhvervsaktiviteter

De i fundatsen omtalte formål lægger beslag på den betydeligste del af Stiftelsens erhvervsmæssige afkast, der væsentligst stammer fra:

  • skovbrug, ca. 4.264 ha, heraf 3.404 ha bevokset, hvoraf 2.553 ha (75 %) er løvskov
  • bøgearealet er ca. 1.560 ha., eg ca. 550 ha. (10%), ær og ask ca. 340 ha (10%) og resten andet løv
  • nordmannsgran og nobilis ca. 150 ha – en del dog ikke i intensiv dyrkning
  • landbrug, ca. 550 ha - 2 hovedgårde, der er bortforpagtet
  • grusgravning - ca. 12% af råstofudvindingen i Vestsjælland
  • udlejning af huse i by og på land
  • formueforvaltning.