BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Ledelse

Stiftelsen ledes af en bestyrelse på 5 personer, hvor der er repræsenteret jordbrugsmæssig, generel erhvervsmæssig, juridisk og pædagogisk ekspertise.

Vibeke Steen Rønne

Vibeke Steen Rønne

 • Fhv. højesteretsdommer
 • Formand for bestyrelsen
 • Født 1953
 • Indtrådt i bestyrelsen 01.01.2014. Genvalgt 1 gang. Nuværende valgperiode udløber 31.12.2025.

Evt. særlige kompetencer:

 • Jura.

Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse:

 • Ja.

Øvrige ledelseshverv:

 • Det finansielle ankenævn, formand
 • Medlem af bestyrelsen for Henry Shaws legat.
Christian Clausen

Christian Clausen

 • Direktør
 • Næstformand for bestyrelsen
 • Født 1955
 • Indtrådt i bestyrelsen 01.01.2020. Genvalgt 1 gang. Nuværende valgperiode udløber 31.12.2027.

Evt. særlige kompetencer:

 • Finansielle forhold.

Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse:

 • Ja.

Øvrige ledelseshverv:

 • Nordics for Blackrock, formand
 • Sampo PLC, medlem af bestyrelsen
 • BW Maritime, medlem af bestyrelsen
 • Rådgiver div. investeringsselskaber.
Niels Thorborg

Niels Thorborg

 • Direktør
 • Født 1964
 • Indtrådt i bestyrelsen 01.01.2022. Nuværende valgperiode udløber 31.12.2025.

Evt. særlige kompetencer:

 • Nethandel, forretning
 • Ejendomsforvaltning
 • Elev på Sorø Akademis Skole 1980-83.

Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse:

 • Ja.

Øvrige ledelseshverv:

 • Formand, Syddansk Universitet
 • Koncernchef i 3C GROUPS.
Birgitte Anna Caroline Moltke

Birgitte Anna Caroline Moltke

 • Forpagter af gods overdraget til næste generation
 • Født 1964
 • Indtrådt i bestyrelsen 01.07.2023. Genvalgt 1 gang. Nuværende valgperiode udløber 31.12.2027.

Evt. særlige kompetencer:

 • Land- og skovbrug
 • Udlejning af huse.

Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse:

 • Ja.

Øvrige ledelseshverv:

 • Jarlfonden, bestyrelsesmedlem
 • Møn Friskole, fhv. formand
 • Patriotisk Selskab, fhv. bestyrelsesmedlem
Kristian Jakobsen

Kristian Jakobsen

 • Rektor
 • Født 1970
 • Indtrådt i bestyrelsen 01.08.2014. Rektor for Sorø Akademis Skole er født medlem i henhold til fundats.

Evt. særlige kompetencer:

 • Undervisning og gymnasieskoledrift.

Anses som uafhængig iht. anbefalinger om god fondsledelse:

 • Nej - donationsmodtager.

Øvrige ledelseshverv:

 • DJØF - Offentlige chefer
 • Samrådets Boligselskab
 • Privatlærerinde Julie Sørensens Legat
 • En række legater tilknyttet Sorø Akademis Skole
 • Sorø Husholdningsskole (nu Sorø Fagskole).
Jens Kristian Poulsen

Jens Kristian Poulsen

 • Daglig ledelse, adm. direktør
 • Født 1961
 • Direktør siden november 2009.

Evt. særlige kompetencer:

 • Cand.silv.