BurgerClose
ShoppingcartIndkøbskurv

Uddelingspolitik for Stiftelsen Sorø Akademi

Stiftelsen Sorø Akademis uddelingsformål afgrænses i fundatsens § 2, som har følgende ordlyd:

Stiftelsens hovedformål er at drive Sorø Akademis Skole samt at varetage Stiftelsens forpligtelser som ejer af Sorø Kirke og dertil hørende to kirkegårde.

I forbindelse hermed påhviler det Stiftelsen

  • at drive Akademihaven, Idrætsanlægget og Sorø Akademis Bibliotek m.v.
  • at vedligeholde og bevare Stiftelsens fredede og bevaringsværdige bygninger, herunder bygninger til eller forbeholdt særlige formål.
  • at sikre helheden af Akademihaven og de omgivende naturområder m.v.
  • at bevare godset som en samlet ejendom og som et led i det omgivende miljø.
  • at værne om stedets særpræg og om de historiske og kulturelle minder.

Stiftelsen kan for at fremme disse formål yde støtte til institutioner og foreninger m.v.

Omkostninger, der kan henføres til Stiftelsen Sorø Akademis formål i henhold til fundatsen, men afholdes som en integreret del af den daglige drift betegnes ”Interne uddelinger”. Typiske eksempler er drift af Akademihaven og diverse småopgaver for Sorø Akademis Skole.

Som supplement hertil foretages ”eksterne uddelinger” inden for fundatsens formål. Disse uddeles på baggrund af konkrete ansøgninger og en egentlig bestyrelsesbehandling.

I senest afsluttede regnskabsår 1. januar 2016 til 31. december 2016 udgjorde uddelingerne:

Uddelingspolitik

Interne uddelinger:

t.kr

Byejendomme

294

Akademihaven

1.167

Bibliotek

362

Idrætsplads

144

Sorø Akademis Skole

391

Sorø Klosterkirke

514

Kirkegårdene

1.185

Vænget, samlinger m.m.

229

Huse i skoven

873

Fællesadministration

1.400

Skovene

1.891

Afdrag på fundatslån

205

Afskrivninger på driftsmidler

47

Byejendomme over status

7.671

Interne uddelinger i alt

16.373

Eksterne uddelinger:

Sorø Akademis Skole

8.951

Øvrige

69

Eksterne uddelinger i alt

9.020

Uddelinger i alt

25.393

Ved brug af indeværende hjemmeside accepterer du brugen af Cookies for at give dig den bedste brugeroplevelse.Ok