BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Jagt og fiskeri

Udlejning

Jagtudlejning er en væsentlig indtægtskilde for Stiftelsen. Vi udlejer arealjagter og enkeltbukke, men ikke dagjagter. Vi har i øjeblikket 17 udlejningsarealer.

To af vore jagter er godsjagter med skov, landbrugsarealer og tilhørende remiser. De resterende jagter er rene skovjagter på mellem 50 og 200 ha.

Priser

Prisniveau i øjeblikket på eksisterende kontrakter 6-800 kr./ha. Til næsten alle jagter tilbydes jagthytte af forskellig standard.

Kontrakter

Vore kontrakter, som er 5-årige, løber alle til en 1. april. De kan dog opsiges af lejer med 1 års varsel til en 1. april.

Politik

Stiftelsen lægger stor vægt på, at jagtlejerne udviser en adfærd, der ikke skader hverken jagtens eller vort omdømme. Har du lyst til storudsætning og farvestrålende foderpladser kombineret med ønske om i vid udstrækning at holde andre brugere ude af arealerne, så passer vi ikke godt sammen.

Vi respekterer (og værdsætter), at jagtlejere betaler en høj pris for deres fritidsinteresse, men vi mener ikke dette udelukker anden brug af arealerne. Vi gør os imidlertid umage og bruger mange kræfter på at planlægge den øvrige brug af arealerne, så det generer jagten mindst muligt.

Man kan læse om Stiftelsen Sorø Akademi - Hjortevildtspolitik her​​​​​​​.

Enkeltbukke

Enkeltbukke udlejes således, at man lejer retten til at gå på et afgrænset areal på 30-50 ha for en uge af gangen. Der betales et grundbeløb for nævnte areal samt herudover et beløb for hver buk der nedlægges.

Vil man leje jagten

Man kan melde sig som interesseret jagtlejer hos Stiftelsen ved at sende os et udfyldt ansøgningsskema - Jagtansøgning.

Brunstjagt på dåhjort

Stiftelsen udlejer typisk 2 stk. fuldskufler til afskydning/år. Jagten foregår normalt i perioden d. 20. oktober - 5. november. Trofævægt mellem 2,5 og 3,5 kg. Henvendelse med ønske om at blive skrevet på venteliste kan ske via e-mail: seh@stiftsor.dk, hvor man skriver "Brunstjagt på dåhjort" i Emnefeltet, og i selve mailen angiver kontaktoplysninger.

Fiskeri

Stiftelsen Sorø Akademi udlejer retten til lystfiskeri i søerne.