BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Mountainbikekørsel

Særlig info vedrørende Grydebjerg Skov

Mountainbikeryttere skal være opmærksomme på grene og kvas på mountainbikestierne i Grydebjerg Skov – afd. 514, på grund af skovning i svært terræn. Kan øge risiko for styrt, så vær opmærksom på, om der ligger noget på stierne og kør forsigtigt.

Vigtigt - hvert år fra d. 16. maj til og med d. 22. maj er mountainbikekørsel ikke tilladt på de to spor henh. Grydebjerg Skov og Bromme Plantage.

Bemærk i øvrigt, at det i Stiftelsens øvrige skove aldrig er tilladt at køre udenfor veje og stier.

 

NYT! I vores Netbutik er der nu mulighed for at løse dagsgæstekort uden medlemsskab af de to nedennævnte klubber.

Det er også muligt at benytte MobilePay - læs mere her.

Mountainbike er en hastigt voksende motionsform. Vi oplever i disse år, at der i stigende grad køres overalt i vore skove. Det er til stor gene for vildtet og ødelægger ofte oplevelsen af skovidyl for skovens øvrige brugere.

Færdsel på mountainbike uden for skovvejene er forbudt i henhold til lovgivningen, og vil kunne straffes med bøde.

Stiftelsen Sorø Akademi har i et forsøg på at imødekomme såvel mountainbikere som skovens øvrige brugere indrettet to spor, som må benyttes af medlemmer af enten Slagelse Mountainbike Klub (www.slagelsemtb.dk) eller Sorø Bicycle Klub (sorø-bc.dk/). Det ene spor er beliggende i Grydebjerg Skov og det andet i Bromme Plantage. Ønsker du at benytte sporene må du melde dig ind i en af de to klubber, som har betalingsaftale med Stiftelsen. Ved medlemsskab vil du få udleveret en identifikationsplade til din cykel. Ønsker du derimod kun enkelte gange at køre på sporene, er det muligt at løse et dagsgæstekort i vores netbutik.

Der foretages stikprøvekontrol på sporene og uautoriseret brug vil kunne medføre politianmeldelse.

Her kan læses en artikel om baggrunden for anlæggelse af de nye stier til mountainbikekørsel.

Kort over mountainbikeruten i Grydebjerg Skov og i Bromme Plantage.