BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Ridning og ridetegn

Ridning og jagt

Når man færdes i Stiftelsens skove, er det vigtigt at bemærke:

 • At mange af vores skove er udlejet og at der i alle skove foregår jagt.
 • At jagtperioden ud over bukkejagten typisk løber fra 1. oktober til 31. januar og at de fleste større jagtarrangementer i skoven afholdes i weekenden.

I bukkejagtsæsonen tager vi særligt hensyn til vore jagtlejere. Der må derfor ikke rides eller køres med hestevogn i skoven i perioden 16. maj til og med 31. maj, ligesom der i perioden 1. juni til og med 15. juli ikke må rides før kl. 8 og efter kl. 20. Disse restriktioner gælder ikke for:

 • Grydebjerg
 • Sønderskov Syd og Nord samt Broby Vesterskov (Fra Hovedvej A1 til Susåen).

Ridning er tilladt i Stiftelsens skove på nærmere fastsatte vilkår. Gældende vilkår fremgår af nedenstående. Kort over skovene med indtegnede ridemuligheder kan hentes her.

Efter forudgående aftale med ansvarshavende skovfoged er ryttere er velkomne til selv at klippe udhængende grene på galopstier.

Bjernede Skov

I Bjernede skov er galopstien længst mod nord friskåret og kan bruges. Bemærk venligst, at denne galopsti fremover ikke vedligeholdes af Stiftelsen.

Enemærke ved Ruds Vedby

Spørgsmål vedr. ridetegn til Enemærke ved Ruds Vedby sendes til skovejer Josefine Nymark Hegelund (jnhegelund@gmail.com).

(Bemærk! Den Enemærket skov, som findes på Stiftelsens hjemmeside under skovkort, er den Enemærket skov, som ligger ved Tygestrup (Stenlille)).

Der opkræves betaling for retten til at ride i skovene. Ridetegn gælder både for ryttere og kørsel med hestevogn. Pris for et årskort for ryttere over 18 år er kr. 1.100 og for ryttere under 18 år kr. 550. Bemærk at prisen for kørsel med hestevogn er kr. 1.100, uanset alder.

Ridetegn kan bestilles via vores Netbutik. Kvitteringen fra købet fungerer som ridetegn, og skal derfor printes ud, og SKAL forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation i form af sygesikringskort eller kørekort.

Du har også mulighed for at lægge din kvittering ind som et dokument på din mobiltelefon – dvs. at du skal kunne fremvise din kvittering, selv om der ikke er netdækning på din mobil, der hvor du færdes. Husk også at medbringe gyldig legitimation i form af sygesikringskort eller kørekort. Legitimationen må gerne scannes ind på mobiltelefonen, men SKAL være tydelig.

Det er også muligt at benytte MobilePay - læs mere her.

Dagsgæstekort

Der er desuden mulighed for at købe dagsgæstekort. Et dagsgæstekort koster 125 kr. for ryttere over 18 år og 80 kr. for ryttere under 18 år.

Bestilling af gæstekort foregår også via vores Netbutik, og også her gælder at kvitteringen fra købet fungerer som gæstekort, og skal derfor printes ud, og SKAL forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation.

Også her har du mulighed for at lægge din kvittering ind som et dokument på din mobiltelefon - se mere ovenfor.

Regler for ryttere og kørsel med hestevogne

I bukkejagtsæsonen tager vi særligt hensyn til vore jagtlejere. Der må derfor ikke rides eller køres med hestevogn i skoven i perioden 16. maj til og med 31. maj, ligesom der i perioden 1. juni til og med 15. juli ikke må rides før kl. 8 og efter kl. 20. Disse restriktioner gælder ikke for:

 • Grydebjerg
 • Sønderskov Syd og Nord samt Broby Vesterskov (Fra Hovedvej A1 til Susåen)

Ridning og kørsel med hestevogn sker på egen risiko. Tilladelsen er personlig og skal forevises på forlangende sammen med gyldig legitimation.

Ridning er tilladt

 • på bilfaste veje, hvor der ikke er opsat skilte med Ridning Forbudt (se kort). Der rides altid i midterrabatten, alternativt helt ude i græsrabatten - ALDRIG I KØRESPORENE !
 • på stier, markeret med rød prikket linie på ovennævnte kortmateriale
 • der må galopperes på stier, markeret med blå prikket linie

Det er forbudt at

 • ride på fortidsminder
 • ride nær vildtets foderpladser
 • springe over grøfter, skoveffekter m.v.
 • galoppere på øvrige stier end dem, der er markeret med blå prikket linie
 • anbringe effekter til spring på veje, stier og galopstier
 • anvende skoven, når veje og stier er bløde, f.eks i forbindelse med tøbrud

Hestevognskørsel

For hestevognskørsel tillades alene kørsel på befæstede veje. Hvor rytteren eller hestevognen møder anden færdsel, skal rytteren/kusken udvise størst mulig hensyn og vige til højre. Passage skal ske i skridt. Hvis anden kusk kører vognen skal kusken, der har løst køretilladelse, være med som passager.

 • Stiftelsen forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger i færdselsretten i tilfælde af f.eks. intensivt skovningsarbejde eller jagt.
 • Stiftelsen forbeholder sig ret til erstatning for skader opstået som følge af færdsel i strid med ovenstående regler.
 • Overtrædelse af reglementet kan medføre inddragelse af ridekort samt bortvisning.

Kontakt os

Har man gode ideer med forslag til forbedringer eller bemærkninger i øvrigt, venligst kontakt os på e-mail: ssa@stiftsor.dk