BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Arealudlejning

Stiftelsen ejer godt 800 ha, som henligger uden egentlig landbrugs- eller skovbrugsdrift. Det drejer sig primært om sø- og engarealer.

Leje af arealer

Arealerne kan lejes til bestemte formål, læs mere ved at klikke på et af nedenstående links: