BurgerBurgerCloseClose
ShoppingcartShoppingcartIndkøbskurv

Øvelser / lejrslagning m.v.

Stiftelsens arealer besøges dagligt af mange mennesker. Ud over den ganske almindelige skovgæst, som ønsker at gå en tur i skoven, gives der plads og mulighed for mange andre aktiviteter, bl.a.:

  • Skovbørnehaver, der har faste baser i skovene og som dagligt hovedsageligt færdes i skoven
  • Jagtkonsortier, som har lejet jagtretten i et område
  • Ryttere og hestevogne – for at komme i skoven med hest skal løses ridetegn
  • O-løbsklubber
  • Spejderorganisationer
  • Skoleklasser, efterskoler og andre uddannelsesinstitutioner
  • Kommercielle arrangementer, som må betale et beløb afhængigt af aktivitet, antal deltagere m.v
  • Militære øvelser
  • Politiets hundepatruljer
  • Koordination

Ingen gæster har en eksklusivret. Vi gør en indsats for at koordinere brugen af arealerne, så der opstår færrest mulige konflikter. Men det er nødvendigt, at alle viser hensyn og tolerance over for hinanden.

Jagtlejerne er i øjeblikket den gruppe, som uden sammenligning betaler den højeste pris for at bruge vore arealer. Vi er meget tilbageholdende med arrangementer i bukkejagtsæsonen (16. maj til 15. juli), i udsætnings- og jagtsæsonen (august-november) på de til jagt udlejede arealer.

Ansøgning

Er man over 30 personer, skal man altid søge om tilladelse til arrangementer i skoven. Ligeledes skal der søges om tilladelse, forinden der annonceres med et arrangement, uagtet hvor mange man forventer at blive. Aktiviteter som natløb og o-løb skal der altid ansøges om.

Er man i tvivl, om der skal ansøges, er det dog altid en god idé at rette henvendelse til Stiftelsens kontor - dels opnår man sikkerhed for at den planlagte aktivitet ikke foregår midt i en anden aktvitet – og dels kan kontoret evt. hjælpe med at finde et andet egnet område for den ønskede aktivitet.

Klik her for ansøgningsblanket for øvelser e.l. på Stiftelsens arealer.for mange andre aktiviteter.